VOORTGEZET ONDERWIJS

Weer met zelfvertrouwen en plezier naar school!

Ook in het voortgezet onderwijs kan je kind vastlopen. Het kan zijn dat je hiervan al wat signalen zag in het basisonderwijs, maar het is ook goed mogelijk dat je kind het basisonderwijs uitstekend heeft doorlopen en ‘opeens’ de lesstof niet meer bij kan benen.

Jij als ouder, maar ook de school vraagt zich af wat jouw kind nodig heeft om tot betere resultaten te komen. Zit je kind wel op het juiste schoolniveau, of is het eigenlijk toch net te moeilijk? Zijn er onderliggende leerproblemen als dyslexie of dyscalculie? Zit het ‘m in de mate waarop je kind zich kan concentreren en zou een onderzoek naar AD(H)D zinvol zijn. Ook als je kind getest wordt en er een diagnose als bijvoorbeeld dyslexie of ADD wordt vastgesteld, dan ben je er nog niet. De oorzaak is dan wel bekend, maar is er ook een oplossing?

Daarnaast kan het zijn dat je kind nog nooit goed heeft geleerd hoe schoolwerk nu echt goed aan te pakken, met als gevolg dat je ziet dat je kind urenlang bezig is met huiswerk maken, maar dat de resultaten uitblijven. Zo wordt je kind dagelijks geconfronteerd met zijn of haar leerproblemen en tegenvallende resultaten. Erg frustrerend en niet best voor het zelfvertrouwen en de motivatie.

Door een andere manier van leren aan te bieden die aansluit op de natuurlijke leerstijl van het kind gaat het leren vlotter en maken ze veel minder fouten. We onderzoeken waar in het basisonderwijs hiaten zijn ontstaan en werken deze weg en tegelijkertijd laat ik ze ook meteen zien hoe ze dezelfde leerstrategie kunnen toepassen op de lesstof van het voortgezet onderwijs.

Herken je jezelf in het volgende?

Je zou graag beter begrijpen hoe het kan dat je kind bepaalde onderdelen van de lesstof in het verleden maar niet onder de knie kreeg en hoe dat van invloed is op de schoolresultaten in het voortgezet onderwijs.

Je zou graag zien dat de hiaten die je kind in het basisonderwijs heeft opgelopen, alsnog worden weggewerkt, zodat er een stevig fundament ontstaat voor huidige en toekomstige lesstof.

Je wilt graag dat je kind leert hoe het het beste kan leren, wat wel werkt en wat niet en waarom.

Je wilt graag voorkomen dat je kind blijft zitten of afstroomt naar een niveau dat eigenlijk niet bij je kind past.

Ook als je kind dyslexie of dyscalculie heeft, wil je graag dat de basis goed in het hoofd komt, zodat je kind succeservaringen kan opdoen. Dit is zo belangrijk voor het zelfvertrouwen.

Je wilt graag zien dat je kind zijn motivatie voor schoolwerk weer terugvindt.

Je zou het prettig vinden als je kind tools krijgt aangereikt om om te leren gaan met gebrekkige concentratie, faalangst en belemmerende overtuigingen.

Je gunt je kind dat het -na al dat geworstel met de lesstof- ook zicht krijgt op de voordelen, talenten en vaardigheden die bij een andere leerstijl horen en wat de mogelijkheden hiervoor zijn voor de toekomst.

Met de Kernvisie methode leer ik jou en je kind waarom het leren tot op heden niet zo soepel verliep en hoe dat anders kan. Door een andere manier van leren aan te bieden, die aansluit op de natuurlijke manier van leren van je kind kan hij of zij de lesstof wèl goed opslaan en automatiseren. Hierdoor ontdekt je kind: zó lukt het me wel.

 

Leren wordt op deze manier makkelijker én leuker!

Het traject voor kinderen uit het voortgezet onderwijs is tweeledig:

 We lopen bepaalde aspecten van het basisonderwijs langs om te kijken of hier hiaten zijn ontstaan. Wanneer een kind leerproblemen heeft, is er vaak dan al een probleem ontstaan bij het automatiseren van lesstof. De hiaten die we tegenkomen, werken we meteen weg.

Tegelijkertijd leer ik je kind direct hoe hij of zij dezelfde leerstrategie nu in het voortgezet onderwijs kan toepassen bij het leren van woordjes van vreemde talen en de aanpak van grotere teksten.

Onze zoon Jip is slim, heeft veel inzicht en denkt snel. Nathanja Boon heeft hem geholpen om die capaciteiten beter in te zetten bij het leren van vakken waar hij moeite mee had. Jip bleek een beelddenker te zijn en Nathanja reikte hem de handvatten aan om dat te benutten bij het leren en die hem helpen de stof beter te laten beklijven. De aanpak van Nathanja sprak ons erg aan: ze is persoonlijk, open en rechtdoorzee. Al na vijf sessies waren de resultaten zichtbaar in Jips cijferlijst. Dankjewel, Nathanja! 

Sander en Ilse (ouders van Jip)

Als ik denk aan Kernvisie, denk ik aan de handige manier van leren en dingen onthouden. Ik vond ook dat Nathanja zelf het goed wist aan te bieden, met de manier hoe ze met kinderen om kan gaan. Daardoor was het een stuk makkelijker om me te concentreren tijdens de sessies. 

Jip, 15 jaar

Wat kun je verwachten van het traject?

Tijdens de intake ontdek je samen met je kind welke leerstijl je kind heeft.

Jij en je kind krijgen inzicht waarom het leren op school soms zo moeizaam ging OF
hoe het komt dat het leren op de basisschool zo goed ging en nu ineens niet meer.

Jij en je kind leren hoe je kind zijn eigen natuurlijke leerstijl succesvol in kan zetten.

Samen onderzoeken we waar hiaten zijn ontstaan op de basisschool en werken deze weg met een andere leerstrategie, zodat er een solide basis ontstaat voor de toekomst.

Daarnaast leert je kind ook direct hoe hij/zij deze leerstrategie kan toepassen op de lesstof op het voortgezet onderwijs.

Je kind gaat ontdekken dat als je eenmaal weet hoe je moet leren, dit leidt tot meer vrije tijd en betere schoolresultaten.

Het automatiseren van lesstof lukt nu opeens wèl.

Je kind ontdekt dat als leren makkelijker gaat, leren ook leuker wordt.

Je kind krijgt meer zelfvertrouwen en motivatie neemt toe.

Je kind leert wat zijn of haar talenten zijn, die horen bij een andere manier van leren, de keerzijde van ‘het leerprobleem’.

Indien nodig wordt er ook aandacht besteed aan sociaal-emotionele problematiek, mindset en belemmerende overtuigingen.

Je kind gaat weer met plezier naar school.

Nadat ik een webinar heb bijgewoond over de Kernvisie methode en daar erg enthousiast over was (want erg herkenbaar) heb ik contact gezocht met Nathanja. Zij reageerde erg snel op mijn contactverzoek en we hebben een afspraak ingepland. Al na de eerste sessie vertelde mijn zoon ‘deze mevrouw begrijpt precies wat er in mijn hoofd gebeurt!’ Inmiddels zijn er meer sessies geweest en mijn zoon heeft daar veel aan. Hij voelt zich gehoord, begrepen en is vrolijk en opgelucht na elke sessie: het ligt dus niet allemaal aan hem en hij kan best leren. Heel waardevol en een echte aanrader!

J.P., moeder van S.O. 17 jaar

Praktisch, met respect voor de leerling en met waar nodig humor leerden we handige methoden om te automatiseren en werk aan te pakken. De resultaten lijken simpel, maar zijn doeltreffend en basaal.

Ouder en 14-jarige havo/vwo-leerling

Tijdens het traject zullen we samen controleren of je kind de onderstaande onderdelen goed beheerst. Zo ja, dan gaan we hier uiteraard geen extra tijd aan besteden. Zo niet, dan pakken we dit direct aan.

Wat wordt behandeld:

De juiste beleving en kennis van de letters van het alfabet wat direct gevolgen heeft voor het lezen en schrijven.

Woordbeelden vastleggen in het langetermijngeheugen.

De tweetekenklanken (au, ou, ei, ij, etc.) We zorgen dat deze letters niet meer worden omgedraaid en dat de leerling weet wanneer hij/zij au of ou (ij of ei, etc.) moet gebruiken.

Open en gesloten klankgroepen, de lange- en korte klank regel.

Woordcategorie reus en reuzen, lief en lieve.

Woorden die eindigen op –cht en op –g.

Werkwoordvervoeging.

Vreemde talen aanleren. Stoppen met stampen, maar een koppeling leggen tussen gevoel en woordbeeld.

Lezen en begrijpend lezen.

Leren van grote teksten.

 

Het omdraaien van getallen corrigeren.

Basisautomatisering corrigeren bij de sommetjes met uitkomst tussen 1-20.

Basisautomatisering tafels.

Rekenvaardigheid ontwikkelen door correcte toepassing van basistechnieken.

 

Topografie: Aangepaste strategie om makkelijk plaatsen aan te wijzen en plaatsnamen te onthouden.

Klokkijken analoog en digitaal.

Concentratie

Faalangst en belemmerende overtuigingen

In mijn praktijk zie ik dat de kinderen waarmee ik werk veelal ook problemen hebben op andere onderdelen. Indien gewenst zal ik vanuit mijn eigen expertise ook extra hulp bieden op het gebied van:

Zinsontleden en woordsoorten

Breuken en procenten

Metriek stelsel

Hierin houd ik rekening met de visueel/gevoelsmatige leerstijl van het kind. De informatie wordt top-down en zo visueel mogelijk aangeboden.

Op het gebied van sociaal-emotionele ondersteuning, bied ik extra begeleiding op het gebied van faalangst en mindset.

Vanuit mijn achtergrond als creatief therapeut en studiebegeleidster heb ik een scala aan kennis, technieken en methodes om in specifieke gevallen in te zetten.

“Sometimes, the most brilliant and intelligent minds do not shine in standardized tests because they do not have standardized minds.”

Diane Ravitch

Vergoeding Jeugdzorg

In bepaalde gevallen kan dit traject Kernvisiemethode vergoed worden vanuit jeugdzorg. Of je kind hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van de hulpvraag en de regio waarin jullie wonen. Neem vrijblijvend telefonisch contact op, dan kijk ik even na of de Kernvisie methode ook in jullie regio vergoed wordt en zo ja of de hulpvraag aansluit op de voorwaarden voor vergoeding. Vervolgens kan ik je direct meer vertellen over welke stappen te nemen om de vergoeding aan te vragen.

Wil je meer inzicht in de manier waarop jouw kind leert en samen met je kind leren hoe het de lesstof op een andere, makkelijkere manier eigen kan maken? Gun jij je kind ook dat het weer met zelfvertrouwen en plezier naar school gaat? Neem vrijblijvend contact op, dan bespreken we wat ik voor jullie kan betekenen.

Vrijblijvend een gesprek over wat ik voor jouw kind kan betekenen? Neem contact op:

10 + 14 =

Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen

NatuurTalent
Nathanja Boon
mail@natuurtalent.net
06-18946018