VOOR WIE ?

De ouders die contact met mij opnemen voor hulp, willen vaak graag:

Op de eerste plaats dat hun kind weer lekker in zijn of haar vel zit.

Dat de schoolresultaten van hun kind verbeteren.

Dat hun kind presteert op het niveau dat bij het kind past. Niet hoger, maar ook niet lager.

Dat hun kind weer succeservaringen op kan doen op school.

Dat basale kennis die nooit helemaal goed is geautomatiseerd (zoals tafels of spellingsregels) alsnog goed in het hoofd komt, zodat ook hun kind een stevige basis heeft voor de toekomstige lesstof.

Inzicht krijgen in hoe hun kind leert en tools krijgen hoe ze hun kind in de toekomst zelf kunnen begeleiden bij het schoolwerk.

De kinderen die ik in mijn praktijk zie, zijn:

Kinderen die op school moeite hebben met lezen, taal, spelling en/of rekenen.

Kinderen met (een vermoeden van) AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, beelddenkers en hoogbegaafde kinderen, hooggevoelige kinderen die moeite hebben met het eigen maken van de lesstof. (Al deze ‘labels’ zijn al een indicatie dat het kind een rechtsgeorienteerde leerstijl* heeft en baat zal hebben bij de Kernvisie methode)

Kinderen die moeite hebben met automatiseren van lesstof.

De kinderen die kans lopen een te laag schooladvies te krijgen omdat de intelligentie die er in zit, er op een of andere manier niet uitkomt.

Kinderen die problemen ervaren op school, omdat ze niet weten welke manier van leren voor hen werkt.

Kinderen die denken dat ze ‘dom zijn’, het ’toch niet kunnen’, hun zelfvertrouwen en plezier in leren verliezen en als gevolg daarvan sociaal-emotionele en/of fysieke klachten hebben.

Slimme kinderen die in het voortgezet onderwijs kans lopen om vast te lopen omdat er in het basisonderwijs hiaten zijn ontstaan die ze hebben weten te maskeren met intelligentie en trucjes. Zij kunnen op de middelbare school vastlopen omdat de complexiteit van de stof en het tempo waarin de stof wordt behandeld toenemen.

Kinderen die in het voortgezet onderwijs niet de resultaten behalen die ze zouden kunnen behalen omdat ze nooit goed hebben leren leren op een manier die aansluit op hun natuurlijke manier van leren.

* Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl.
Deze hele groep kinderen noemen we kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Ze hebben een voorkeur voor denken en leren vanuit de rechterhersenhelft. Dit zijn de kinderen die visueel en gevoelsmatig zijn ingesteld en veelal in beelden denken. Het onderwijssysteem en lesmethoden richten zich echter voornamelijk op de leerlingen met een voorkeur voor de leerstijlen die zich in de linkerhersenhelft bevinden: de auditieve (gericht op gehoor) en digitale (gericht op het redeneren/verklaren) leerstijl. Dit zijn de meer talige denkers. Zij ervaren geen problemen op school, omdat de manier waarop de schoolstof wordt aangeboden perfect aansluit op de wijze waarop ze denken en leren. Wanneer een kind zich de lesstof maar niet eigen weet te maken op de ‘schoolse manier’ is er bijna altijd sprake van een andere leerstijl: de rechtsgeoriënteerde leerstijl.
Met de Kernvisie methode leren we het kind hoe het de schoolstof eigen kan maken met behulp van hun natuurlijke leerstijl. Want die rechtsgeoriënteerde leerstijl daar zitten ook prachtige eigenschappen en talenten aan verbonden. In de praktijk zien we dat wanneer we het kind dezelfde lesstof op een andere manier aanbieden zij de lesstof ook eigen kunnen maken, hun resultaten met sprongen vooruit gaan en ze hun zelfvertrouwen weer terug kijken.

Vrijblijvend een gesprek over wat ik voor jouw kind kan betekenen? Neem contact op:

2 + 15 =

Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen

NatuurTalent
Nathanja Boon
mail@natuurtalent.net
06-18946018