NatuurTalent

Er valt zoveel te winnen voor kinderen met leerproblemen

Ik zie dat een bepaalde groep leerlingen vastloopt in het onderwijs omdat hun manier van leren niet aansluit op de manier waarop de lesstof op school aangeboden wordt. Over het algemeen zijn dit slimme kinderen die niet tot hun recht komen in het huidige onderwijs, niet volledig gezien worden, niet de hulp krijgen die ze nodig hebben en zich daardoor niet bewust worden van hun talenten, soms met verstrekkende gevolgen.

Dat gaat me aan het hart en het is ook echt niet nodig. Daarnaast heeft juist deze groep leerlingen bepaalde eigenschappen en talenten waar in de toekomst steeds meer vraag naar komt. Een kind is van nature onderzoekend en leergierig, het is zo zonde als dit verloren gaat. Ik vind leren zelf ontzettend leuk en ik help graag kinderen om het plezier in leren weer terug te vinden.

In 2001 studeerde ik af als beeldend therapeut. Tijdens mijn laatste studiejaar werkte ik als overhoorassistent op een huiswerkinstituut. De doelgroep en het werk op het grensgebied tussen onderwijs en hulpverlening grepen me. Na mijn afstuderen kon ik daar aan de slag als studiebegeleidster.

Op een gegeven moment kwam ik steeds vaker kinderen tegen waarbij ik me afvroeg: Hoe werkt dat toch bij jou in je hoofd? Waarom slaan de gebruikelijke leerstrategieën bij jou niet aan? Door met deze leerlingen in gesprek te gaan, ging ik beter begrijpen hoe zij leerden en dat was vaak op een heel omslachtige manier, maar simpelweg ‘stampen’ van de lesstof leidde ook niet tot resultaat. Het fascineerde me mateloos.

Eyeopeners

De antwoorden vond ik in 2012 in de Kernvisie methode. Tijdens de opleiding tot Kernvisiecoach bleven er kwartjes vallen. Een heel scala aan oudleerlingen en coachingssituaties trok aan mijn geestesoog voorbij. Nu snap ik het! Nu snap ik hoe het werkt voor deze groep leerlingen! En nu weet ik hoe ik hen nog veel beter èn eerder in hun schoolcarrière kan helpen.

Grootste eyeopener is en blijft dat het ‘leerprobleem’ helemaal niet bij het kind ligt. Het onderwijs biedt de lesstof vaak auditief en talig aan. De leerlingen met ‘leerproblemen’ verwerken de lesstof visueel en gevoelsmatig. Dit botst. Helpen we deze leerlingen door de lesstof aan te bieden op een manier die wel aansluit bij hun leerstijl, dan zien we opeens een sterke verbetering in schoolresultaten. Vanaf de eerste sessie zie je al resultaat en het zelfvertrouwen van het kind groeit: ‘Op deze manier kan ik het wèl!’

NatuurTalent

Sinds begin 2013 werk ik vanuit mijn eigen praktijk NatuurTalent voornamelijk met de Kernvisie methode, omdat deze methode bijzonder effectief is voor elk kind waarbij het leren (tijdelijk) even niet vanzelf gaat. Daarnaast blijf ik mezelf ook ontwikkelen door het lezen van vakliteratuur, bijscholing, het bijwonen van intervisie en lezingen. Mijn opleiding als vaktherapeut en ervaring als studiebegeleider blijken in de praktijk een prachtige aanvulling en verrijking in het werken met leerlingen.

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.”

Albert Einstein

Vrijblijvend een gesprek over wat ik voor jouw kind kan betekenen? Neem contact op:

11 + 14 =

Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen

NatuurTalent
Nathanja Boon
mail@natuurtalent.net
06-18946018