Missie
Visie
Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website
Fotografie:
Wardie Hellendoorn

NatuurTalent / Visie


Ik geloof dat elk mens, dus ook elk kind van nature talent heeft. Iedereen is uniek, met zijn of haar eigen talenten en valkuilen.

Het bewust worden van talenten geeft een gevoel van zelfvertrouwen.

Het (h)erkennen van valkuilen geeft inzicht en de mogelijkheid om bewust hoofd te bieden aan de dingen die minder goed gaan.


Juist omdat elke leerling weer anders is en een andere benadering nodig heeft, blijft dit werk zo ontzettend boeiend. Samen met de leerling wordt gekeken waar hulp nodig is. Ik zal ook een appèl doen op de eigen wijsheid en vindingrijkheid van de leerling zelf om tot oplossingen te komen. Mijn rol is om de juiste vragen te stellen, de leerling tot inzichten te laten komen en te zorgen dat de leerling het geleerde gaat toetsen en integreren in het dagelijkse leven, zodat hij of zij daarna weer zelfstandig verder kan. Uiteraard maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring en een breed scala van methodes en technieken. Doordat uw kind actief deelneemt aan het zoeken en creëren van de oplossing en al snel resultaten boekt, raakt hij/zij ook gemotiveerd om er mee aan de slag te gaan.


Doel is niet alleen het aanleren van studievaardigheden en het verbeteren van schoolprestaties, maar ook dat uw kind weer met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat.
De coach


Mijn naam is Nathanja Boon (1974). Nadat ik succesvol de opleiding Creatieve Therapie Beeldend heb afgerond in 2001, ben ik met veel plezier werkzaam geweest  als studiebegeleider. Eerst bij huiswerkinstituut HIT in Amersfoort en later als vestigingsmanager/ studiebegeleider bij Studiekring in Hilversum.


Studiebegeleiding heb ik altijd ervaren als zeer afwisselend werk, waarin ik leerlingen heb mogen begeleiden met uiteenlopende hulpvragen;  van moeite met plannen, gebrek aan studievaardigheden of structuur, maar ook kinderen en pubers met (leer)problemen als dyslexie en AD(H)D. Daarnaast heb ik ook leerlingen begeleid waarvan bij aanmelding niet helemaal duidelijk was waar het probleem nu precies zat.


“Niet de methode staat centraal, maar de leerling!”De eigenschappen en vaardigheden, die ik tijdens mijn studie tot therapeut heb ontwikkeld, blijken een prachtige aanvulling te zijn in dit werk.  Niet de methode staat centraal, maar de leerling!in