Missie
Visie

Kernvisiemethode


Elke dag weer zien ongeruste ouders dat hun kinderen leerproblemen hebben. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen.

De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Naast de achterstand op school die kinderen oplopen kunnen ze last hebben van concentratiestoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’). Ook niet naar school willen of durven, slecht slapen, bang zijn in het donker of andere angsten kunnen een gevolg zijn van leerproblemen.

Vaak geeft de school aan, dat een kind ‘het’ niet kan, terwijl u zelf ziet en merkt dat uw kind behoorlijk slim is. Wat is hier nu aan de hand?

Deze kinderen hebben één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Dit is een activiteit vanuit de rechterhersenhelft. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Men kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen.

Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert; school zegt, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord.

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten. Juist rechtgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.


Wat kan er aan de orde komen?
Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren.

Uw kind gaat al na de eerste sessie een beter resultaat laten zien, wat sterk op de motivatie van uw kind werkt. Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben ze meer plezier in het leren.


Effectiviteit en snelle resultaten staan voorop bij deze coaching.


<< Terug naar Kernvisiemethode


Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website in