Missie
Visie

Investeringen


De diensten van NatuurTalent zijn vrijgesteld van BTW.
 

 
De prijzen zijn inclusief voorbereidend werk en administratie.

Consulten duren een klokuur.


Terug naar Praktische info


Kennismakingsgesprek telefonisch

kosteloos

Intakegesprek Studiebegeleiding

€  55,00

Intakegesprek Kernvisiemethode

€  85,00

Studiebegeleiding (per uur)

€  55,00

Kernvisiemethode (per uur)

€  85,00

Telefonisch overleg met ouders of school, eerste 15 minuten kosteloos,

vervolgens per kwartier

€  15,00

Indien gewenst, oudergesprek, gesprek met derden (per half uur)

€  30,00

Eventuele reiskosten (per km)

€  0,19

Eventuele reistijd (per uur)

€  20,00

Persoonlijk eindverslag voor studiebegeleiding met tips

€  55,00Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website in