Missie
Visie

Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en AD(H)D


Kinderen met leerproblemen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘Ik ben dom’ of ‘Ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld. Ze kunnen last hebben van concentratieproblemen en geen rust kunnen vinden. Ook faalangst, slecht slapen, bedplassen, bang in het donker en niet naar school willen of durven kunnen veroorzaakt worden door leerproblemen.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingssessies waarbij de Kernvisiemethode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaten op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Ook symptomen van diagnoses als AD(H)D kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.


<< Terug naar Kernvisiemethode

Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website in