Missie
Visie

Leerstijlen


Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen.


De kinderen waar we hier over spreken hebben een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden en met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze kinderen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.


Kijken we naar onze hersenen, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft.


Links zit onze ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details.


De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel.


Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde

denk- en leerstijl.


Waar gaat het mis?


Ons huidige onderwijssysteem is gebaseerd op een linksgeoriënteerde leerstijl en reikt de informatie aan voor de linkerhersenhelft. De leerproblematiek ontstaat doordat deze categorie kinderen een voorkeur hebben om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan. Het is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier krijgt aangeboden kunnen ze het wel.Op school willen we kinderen door middel van een spellingsregel laten

beredeneren hoe een woord geschreven moet worden en op deze wijze

een woordbeeld laten creëren.


De rechtsgeoriënteerde denker haakt halverwege af bij deze uitleg. Hij

wil direct naar het woordbeeld. De Kernvisie methode stelt het kind in

staat om het woordbeeld direct in het lange termijngeheugen te plaatsen

en blijvend te reproduceren. Het einddoel, het woordbeeld is bereikt,

omdat dit aansluit op zijn leerstijl.

Voorkeur


Zo’n 35% van de mensen heeft een voorkeur om visueel te denken met als tweede systeem het gevoelssysteem. Daarnaast heeft zo’n 25% van de mensen een voorkeur om gevoelsmatig te denken met als tweede systeem het visuele systeem. Dit betekent dat ongeveer 60% van de mensen een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft. Gelukkig is het overgrote deel van deze groep in staat om het op school goed te doen, maar vanzelf gaat het niet.


Zo’n 15% van deze groep – dit is zo’n 5 tot 10% van de totale populatie – ontmoet leerproblemen. Je herkent ze zo in de klas. Het zijn vaak hele slimme ietwat ondeugende, gezellige en meestal vrolijke kinderen, maar in de praktijk worden ze als probleemgevallen gezien en krijgen ze etiketten als dyslexie, ADD en ADHD opgeplakt. Zouden deze kinderen de informatie op een andere wijze aangeboden krijgen, dan gaan ze met sprongen vooruit.


De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. En wat blijkt? Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders krijgen. Geen trucje maar een andere methode.


Het kind ontdekt, dat het wel goed kan leren en krijgt er weer zin in!


Wanneer het kind de techniek beheerst, kan deze ook worden toegepast op spellingsregels, tafels, rekenvarianten, topografie en andere lesstof.


<< Terug naar Kernvisiemethode

Mail: info@zoninjebuik.nl?subject=mail via website in